Over ons

Wij inspecteren monumenten en voorkomen verval door onderhoud te stimuleren.

Stichting Monumentenwacht Utrecht (‘Monumentenwacht Utrecht’) is in 1974 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was het toenemende besef dat de aandacht van monumentenbehoud niet op restaureren maar op onderhouden moet liggen. Door met regelmaat een inspectie uit te voeren en vervolgens de bevindingen te verwerken in een rapportage krijgt de eigenaar een duidelijk beeld over de staat van het pand.
Monumentenwacht Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk. Dankzij een structurele subsidie van de provincie Utrecht kunnen wij lage tarieven hanteren. Onze elf monumentenwachters doen iedere dag hun uiterste best om hun werk naar beste eer en geweten uit te voeren.

Missie

De missie van Monumentenwacht Utrecht is om monumenten voor de toekomst te behouden. Hoe wij dit doen? Wij voeren, in overleg met de eigenaar van een pand, regelmatig een inspectie uit. Door deze inspecties sporen wij tijdig gebreken op. Acute mankementen, die tot vervolgschade kunnen leiden, worden (indien mogelijk) tijdens de inspectie direct opgelost. Onze bevindingen vermelden wij in een rapportage. Hierdoor krijgt de eigenaar een beeld van de actuele problemen van een pand. Ook de te verwachten knelpunten worden op een rij gezet. Wij adviseren over sober en doelmatig onderhoud, dat goed is voor uw monument én voor uw portemonnee. Met de rapportage in de hand kunt u contact gaan leggen met bedrijven met expertise binnen een bepaald vakgebied zoals schilderwerk, metselwerk of dakdekkers. Wij zijn een onafhankelijke organisatie daarom adviseren wij niet specifiek één bedrijf maar wij verwijzen wel graag naar Stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiezorg Monumenten).

Kerntaken

Onze kerntaken hebben wij als volgt gedefinieerd:

Wij zorgen voor een goede en veilige uitvoering van ons werk, zoals bijvoorbeeld het werken met een veiligheidsplan, het periodiek laten keuren van onze materialen, en het opleiden en trainen van onze mensen op het gebied van veiligheid.

Wachters

Medewerkers