Over ons

Wij inspecteren monumenten en voorkomen verval door onderhoud te stimuleren.

Stichting Monumentenwacht Utrecht (‘Monumentenwacht Utrecht’) is in 1974 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was het toenemende besef dat de aandacht van monumentenbehoud niet op restaureren maar op onderhouden moet liggen. Door met regelmaat een inspectie uit te voeren en vervolgens de bevindingen te verwerken in een rapportage krijgt de eigenaar een duidelijk beeld over de staat van het pand.
Monumentenwacht Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk. Dankzij een structurele subsidie van de provincie Utrecht kunnen wij lage tarieven hanteren. Onze dertien monumentenwachters doen iedere dag hun uiterste best om hun werk naar beste eer en geweten uit te voeren.

Missie

De missie van Monumentenwacht Utrecht is om monumenten voor de toekomst te behouden. Hoe wij dit doen? Wij voeren, in overleg met de eigenaar van een pand, regelmatig een inspectie uit. Door deze inspecties sporen wij tijdig gebreken op. Acute mankementen, die tot vervolgschade kunnen leiden, worden (indien mogelijk) tijdens de inspectie direct opgelost. Onze bevindingen vermelden wij in een rapportage. Hierdoor krijgt de eigenaar een beeld van de actuele problemen van een pand. Ook de te verwachten knelpunten worden op een rij gezet. Wij adviseren over sober en doelmatig onderhoud, dat goed is voor uw monument én voor uw portemonnee. Met de rapportage in de hand kunt u contact gaan leggen met bedrijven met expertise binnen een bepaald vakgebied zoals schilderwerk, metselwerk of dakdekkers. Wij zijn een onafhankelijke organisatie daarom adviseren wij niet specifiek één bedrijf maar wij verwijzen wel graag naar Stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiezorg Monumenten).

Kerntaken

Onze kerntaken hebben wij als volgt gedefinieerd:

Wij zorgen voor een goede en veilige uitvoering van ons werk, zoals bijvoorbeeld het werken met een veiligheidsplan, het periodiek laten keuren van onze materialen, en het opleiden en trainen van onze mensen op het gebied van veiligheid.

ANBI status

Monumentenwacht Utrecht heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we zijn aangewezen als een algemeen nut beoogde instelling. Een dergelijke instelling zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang.

Meer en andere informatie staat in het beleidsplan.

Duurzaamheid

Bij Monumentenwacht Utrecht vinden we duurzaamheid heel belangrijk. Daarom bewust om te gaan met onze CO₂-uitstoot en dit te verminderen. Daarnaast zijn wij bezig om ons wagenpark te vernieuwen en de huidige bussen te vervangen door elektrische bussen.

MonumentenwachtNL

Monumentenwacht Utrecht maakt deel uit van MonumentenwachtNL. Als landelijke koepel en netwerkorganisatie treedt MonumentenwachtNL op ter ondersteuning van de provinciale organisatiestructuur. MonumentenwachtNL behartigt de belangen van de provinciale wachten op landelijk niveau en biedt een platform waar kennis, ervaring, expertise en faciliteiten uitgewisseld kunnen worden. MonumentenwachtNL is de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.

Monumenten.nl & Monumenten Community

Op Monumenten.nl vindt u alles over monumenten onder één dak. Van inspiratie tot praktische tips, voor als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen. Via de Monumenten Community komt u met andere eigenaren in contact en kunt u kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag met uw monument!

Wachters

Bart Hoogkamer

Eddy Swart

Eloy Schouten

Gert van den Berg

Henri van Hoeijen

Isa Nijland

Jeffrey Kapteijns

Jeroen Agterberg

Marc van Noppen

Michel Klaassen

Rob Sturkenboom

Robbin Klijn

Wilco Vernooij

Medewerkers

Jane Girbes

Jolien ten Brinke

Directeur-bestuurder

Tanja Visser