Raad van toezicht

Sinds 1 januari 2017 heeft Monumentenwacht Utrecht een Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

Jaarlijks krijgt de Raad van Toezicht een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met als maximum de jaarlijks belastingvrij uit te keren vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt bekrachtigd tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.

Rooster van aftreden

Leden

Bart Koenders

Cecile Wijdeveld

Erik Nieuwenburg

Johan van Beem

Monique Govers