Gift / Donateurschap

Donateur

U draagt Cultureel Erfgoed en monumenten een warm hart toe. In de provincie Utrecht en helemaal in de gemeente Utrecht staan duizenden monumenten. Pareltjes vol verhalen en geschiedenis. Eigenaren van monumenten zullen het met trots beamen. Kunt u een bijdrage leveren aan het behoud van Erfgoed?

Ja zeker!! U kunt een Vriend worden van Monumentenwacht Utrecht. Met een kleine bijdrage bent u al verbonden aan onze organisatie. Middels onderstaande knop kunt u zicht direct aanmelden als donateur. Wij nemen contact met u op en zorgen voor de administratieve verwerking in ons bestand.

Gift

Een bijdrage middels een gift is ook mogelijk. U houdt de keuze om ons te steunen op een vrijblijvende wijze. U kunt uw gift storten op ons rekeningnummer:

Wilt u ons periodiek steunen voor minimaal vijf jaar? Maak dan gebruik van het formulier ‘periodieke gift in geld’. U kunt uw gift dan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Omdat Monumentenwacht Utrecht een culturele ANBI is, heeft u recht op 125% belastingaftrek. Meer informatie leest u op www.belastingdienst.nl.

download formulier

Het RSIN-nummer van de Monumentenwacht Utrecht is:  3115116