Privacy Statement

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, geldt er stilzwijgende toestemming voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

Monumentenwacht Utrecht heeft de teksten op de website zorgvuldig samengesteld en spant zich in om de informatie actueel te houden. Toch kan het zijn dat gegevens door de actualiteit worden ingehaald of om een andere reden incorrect zijn. De informatie op de website is derhalve vrijblijvend. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de site.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en voor de gevolgen van mogelijke fouten ervaart Monumentenwacht Utrecht geen aansprakelijkheid.

AVG Privacy 

In het document AVG Privacy Protocol staat beschreven hoe Monumentenwacht omgaat met vertrouwelijke gegevens van haar leden.  Monumentenwacht Utrecht neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via 085-4854150 (kantoor).

Ontwerp en fotografie: TasT, projecten voor tastbaar erfgoed

Conceptontwikkeling Mijn Monumentenwacht: Fenicks en TasT, projecten voor tastbaar erfgoed

Constructie en technische realisatie: Enixé

Copyright 2016 Stichting Monumentenwacht Utrecht

Alle rechten voorbehouden