Interieurinspectie

Interieurinspectie

De laatste twee decennia is er toenemende aandacht voor het monumentale interieur. Dit heeft ons doen besluiten om een interieurwacht in het leven te roepen. Gedegen advies- en inspectiewerk draagt bij aan de bescherming en het behoud van historische interieurs. De nadruk ligt op het preventief onderhouden en het herkennen van gebreken in aard- en nagelvaste onderdelen van het interieur. Daarnaast worden veel interieurs onbedoeld beschadigd door nieuw schilderwerk, aanleg van installaties of het doen van aanpassingen voor gebruiksgemak.

Door regelmatig inspecties uit te voeren, kunnen schades in uw interieur worden voorkomen. Er wordt tijdens de inspectie gekeken naar de onderlinge relaties in het interieur. Daarbij worden voornamelijk de wanden, vloeren en plafonds geïnspecteerd. Bijbehorende elementen zoals deuren, schouwpartijen en ingebouwd meubilair vallen hier ook onder. Er worden maatregelen aan u geadviseerd om risico’s in het interieur te voorkomen, beperken of beheersen.

In het rapport worden praktische, haalbare, relevante adviezen gegeven. Het zijn noodzakelijke werkzaamheden in grote stappen omschreven. Bij het uiteindelijk uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden, dient er ten alle tijden een expert en/of specialist op dat gebied te worden ingeschakeld. Dit zal ook nadrukkelijk in het rapport worden omschreven.

Wij delen onze kennis graag met u! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Berkeveld.