Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Als u in het bezit bent van een Rijksmonumentaal pand kunt u voor een subsidie in aanmerking komen, namelijk de woonhuissubsidie of de subsidie instandhouding monumenten (SIM). Voor beide subsidieregelingen dient u bepaalde stukken aan te leveren waaronder een inspectierapport dat niet ouder is dan twee jaar. Deze stukken kunnen wij voor u verzorgen. Tevens kunnen we u helpen met de subsidie aanvraag.

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk monument? Er bestaat geen subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Maar u kunt zich wel melden bij het gemeentelijke loket waar u kunt informeren of er geld vrijgemaakt kan worden om u financieel te ondersteunen bij het onderhoud van uw monument. Verschillende gemeenten hebben hier middelen voor beschikbaar.

Woonhuissubsidie

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van een rijksmonumenten. Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande jaar. Na 30 april vervalt de mogelijk om subsidie aan te vragen over de kosten die gemaakt zijn in het vorige jaar. Kosten die u maakt in het huidige jaar kunt u meenemen met de subsidie aanvraag voor volgend jaar. U kunt hier meer lezen over deze subsidie en de manier waarop u het kunt aanvragen.

Subsidie Instandhouding Monumenten

De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) is bedoeld voor Rijksmonumentale panden zonder woonfunctie; u kunt hierbij denken aan een kerk, fabriek of molen maar ook groene en archeologische monumenten kunnen in aanmerking komen. U dient wel met een aantal zaken rekening te houden als u gebruik wilt maken van deze regeling: zo mogen werkzaamheden niet al zijn aangevangen voordat de subsidie is verstrekt en dient u een aantal stukken aan te leveren zoals een inspectierapport, een begroting van de werkzaamheden en foto’s. U kunt hier meer informatie lezen over de subsidie aanvraag. Wij kunnen de subsidie aanvraag voor u verzorgen, neemt u contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.