Duurzaamheidscheck

Duurzaamheidscheck

Wilt u ook de warmte binnen houden in de winter en juist buiten houden in de zomer? Het gevoel van tocht verminderen? En geen ijskoude vloeren? Het behouden van monumenten en daarnaast aanpassen aan de (gebruik)normen van vandaag de dag blijkt een uitdaging te zijn. Moderne methoden en materialen welke in de nieuwbouw veel succes hebben kunnen bij historische woonhuizen leiden tot ernstige problemen en aantasting of verlies  van monumentale onderdelen en -waarden. Dat is waarom de algemene regel is dat voor wijzigingen aan een monument een omgevingsvergunning nodig is, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Dat geldt dus ook voor isolerende of energie-opwekkende ingrepen, vooral als de veranderingen onomkeerbaar zijn of zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Desondanks is er meestal toch goede energiebesparing en milieuwinst te behalen. Daarom biedt Monumentenwacht Utrecht een deelinspectie aan speciaal op het gebied van duurzame maatregelen in monumentale panden. Het doel hiervan is een verkenning van de mogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen en aandachtspunten bij de uitwerking daarvan. 

Monument en duurzaamheid
Het behoud van monumenten is erg belangrijk. Maar niet alle onderdelen van een monument zijn  even waardevol. Als gevolg hiervan blijkt dat een duurzame maatregel soms wel maar soms ook niet uitvoerbaar is. Daarom is monumentenverduurzaming écht maatwerk. Er wordt per onderdeel bekeken wat de culturele waarde is en wat daarmee wel of niet mogelijk is. Het is niet mogelijk een standaard advies te geven voor energiebesparing in historische huizen. Al was het maar omdat de ligging, grootte, indeling en bouwaard per object zo sterk kunnen verschillen. Vooraf overleg met de gemeente en goed advies inwinnen is aan te raden.

Een aantal aspecten van verduurzaming die altijd terugkomen Een aantal maatregelen die u in ieder geval kunt nemen in het geval van een monument
Isoleren
De luiken (terug)plaatsen
Dubbele beglazing
Leibomen planten
Zonnepanelen Een aangrenzende onverwarmde ruimte creëren


Gezond leefklimaat

In de loop der jaren kunnen onderdelen van monumenten versleten zijn geraakt. Hierdoor kunnen ramen en deuren slecht sluiten of pannendaken kunnen de wind niet meer buiten houden. Regelmatig onderhoud en juist herstel van dit soort onderdelen geeft dubbele winst; het energieverbruik gaat naar beneden en de historische waarde gaat omhoog.
Bij verduurzaming dient ook het aspect van ventilatie goed te worden meegenomen. Het is belangrijk dat een gebouw ademt, dit zorgt voor natuurlijk ventilatie. Als monumenten goed het leefvocht kwijt kunnen en er verse lucht binnenkomt bevordert dit het leefklimaat. Bij het toepassen van isolatie is het daarom van belang  om rekening te houden met voldoende vochtafvoer en aanvoer van verse lucht. 

Isoleer op plekken waar dit nodig is
Bij verduurzaming dienen eerst bestaande gebreken te worden opgelost. Indien lekkages niet verholpen worden kan dit leiden tot extra problemen. Bij bouwkundige inspecties kunnen beelden van een thermografische camera meehelpen om gebreken in de thermische schil vast te leggen.
Hierdoor kunt u op specifieke plekken isolatie aanbrengen en voorkomt u een overdaad aan isolerende maatregelen. 

Goed advies is het halve werk
Het is niet mogelijk een standaard advies te geven voor energiebesparing in historische huizen. Het is wél mogelijk een overzicht te bieden van de meest voorkomende energiebesparende gebruiken, gebouweigenschappen en klimaatbeheersingsmaatregelen uit het verleden. De Monumentenwacht kan aan de hand van een specifieke opname en het inspectierapport met u de mogelijkheden afstemmen, meedenken met verduurzamingsvraagstukken en een energietransitie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er bestaan op het gebied van verduurzamen, energiebesparing en milieuwinst? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een gedegen advies.