Quick scan

Quick scan

Een quick scan is een korte inspectie en geeft een globale indruk van de bouwkundige staat van vele panden. De quick scan is met name geschikt voor woningbouwverenigingen en gemeentes. Op basis van de gegevens van de quick scan kan gericht gestuurd worden op instandhouding. De opdrachtgever krijgt een beeld van de onderhouds- en restauratie­behoefte van de panden. Er kan indien gewenst een monitorings­systematiek aan gekoppeld worden.
Zo kunnen wij u helpen bij het voldoen aan uw wettelijke plicht met betrekking tot het  instandhouden van het erfgoed.

Een quick scan kan ook gebruikt worden voor het beoordelen van waardevolle archeologische objecten.