Reguliere inspectie

Reguliere inspectie

Wij proberen de wijze en frequentie van onze inspecties zo  goed mogelijk te laten aansluiten  bij het doel dat u voor ogen heeft. Als u bijvoorbeeld een SIM-aanvraag wilt doen, heeft u een andere aanpak van de inspectie nodig, dan als u een echte doe-het-zelver bent die vooral hulp zoekt bij (bijvoorbeeld) de prioritering van de werkzaamheden of bij het inspecteren van moeilijk bereikbare plekken.

Over het algemeen doen we bij een eerste inspectie een zogenaamde 0-meting. Deze meting vormt de basis voor alle vervolginspecties. Er vindt dan tevens een analyse plaats van de maatregelen die we moeten treffen om veilig het dak op te kunnen. Daarnaast wordt tijdens een eerste inspectie ook een dakplattegrond gemaakt. Een eerste inspectie is daarom duurder dan de vervolginspecties. 

Veel gebreken aan daken zijn vanaf de grond niet te zien, terwijl het dak juist heel belangrijk is om een pand wind- en waterdicht te houden. Een dakinspectie maakt daarom standaard onderdeel uit van onze inspecties. Als we het dak op gaan, gebeurt dit om veiligheidsredenen altijd met 2 personen. 

Bij zeer hoge en moeilijk bereikbare objecten kan het wenselijk zijn om een inspectie door een klimteam uit te laten voeren. Idealiter wordt een hoogwerker ingezet.  Bij  hele bijzondere objecten is een inspectie soms het beste uit te voeren door te abseilen. Al hangend aan touwen kunnen de wachters controles en klein werk uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het (voorlopig) vastzetten van loszittende stenen en voegen of het repareren van leien.

Extra inspectie nodig?
Het kan zijn dat u zich tussentijds toch zorgen maakt om uw pand. Of u wilt een extra controle op een onderdeel waarvan u weet dat er problemen te verwachten zijn. Wij plannen graag een extra inspectie in. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.