subsidie

Als eigenaar van een monumentaal pand bent u verplicht het pand te onderhouden, zoals de Erfgoedwet beschrijft. Er zijn mogelijkheden voor subsidie.

 

Subsidie Instandhouding Monumenten

De Rijksoverheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten om planmatig onderhoud uit te voeren. Dit doet het Rijk door middel van de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM). De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de onderhoudskosten. Voor een SIM-aanvraag heeft u een meerjarenonderhoudsplan nodig. Monumentenwacht Utrecht kan dit plan voor u maken en de SIM-aanvraag voor u opstellen en zelfs uit handen nemen. Deze geldt niet voor woonhuis-monumenten.

Meer informatie kunt u lezen op www.monumenten.nl

 

 

Gemeentesubsidie

Gemeenten hebben hun eigen regelingen voor gemeentelijke monumenten. Vraag ernaar bij uw gemeente.