duurzaamheid

Duurzaamheid en monumenten. Alleen al vanwege de lange levensduur scoren monumenten hoog op de duurzaamheidsladder. Bovendien is bewezen dat gebouwen van voor 1900 een betere energiebalans hebben dan gebouwen van daarna. Pas sinds 2000 worden gebouwen energiezuiniger gebouwd dan hun voorgangers van voor 1900.

Toch zijn er natuurlijk nog heel veel maatregelen te nemen om energie te besparen, van simpel en goedkoop tot ingrijpend en kostbaar. 

Het is van belang om ingrepen niet ten koste te laten gaan van de monumentale waarde. Hoe u dit doet, vergt veel vakmanschap en kennis.

 

De Groene menukaart helpt u op weg om uw pand te verduurzamen en geeft veel tips

Ook het Nationaal Restauratiefonds kan u verder helpen,

net als monumenten.nl

 

energielabel
Het energielabel, dat sinds 2015 bij verkoop of verhuur van een pand verplicht is, is niet verplicht voor monumenten.