Onderhoud van monumenten: alles over de bouwkundige inspectie

Onderhoud van monumenten: alles over de bouwkundige inspectie

Voor het onderhoud van monumenten is het belangrijk dat regelmatig een bouwkundige inspectie wordt gedaan. Hoe een bouwkundige keuring van uw monument er precies uitziet, hangt af van uw plannen. Voor een SIM-aanvraag hebben we een andere aanpak bij de inspectie dan wanneer u veel zelf doet en wilt weten welke werkzaamheden het meest urgent zijn. Lees hier alles over de verschillende opties van de bouwkundige inspectie van een monument. 

Bouwkundige nulmeting

Wanneer we voor de eerste keer langskomen voor de inspectie van uw monument, voeren we een bouwkundige nulmeting uit. Deze meting vormt de basis voor alle latere inspecties. We zoeken hier ook uit hoe we veilig het dak op kunnen voor een dakinspectie. Tijdens de eerste inspectie wordt daarvoor ook een dakplattegrond gemaakt. Daardoor is de prijs van de eerste bouwkundige keuring hoger dan die van latere inspecties. Vraag een offerte aan voor een prijsindicatie.

Dakinspectie van uw monument

Bij de dakinspectie die we tijdens de eerste bouwkundige inspectie uitvoeren kijken we of er gebreken zijn aan het dak van uw monument. Het dak is heel belangrijk om een monumentaal pand wind- en waterdicht te houden. Veel gebreken aan daken zijn vanaf de grond echter niet te zien. Daarom is een dakinspectie een standaard onderdeel van onze bouwkundige inspecties. 

Om veiligheidsredenen gaan we altijd met twee personen het dak op. Bij zeer hoge en moeilijk bereikbare objecten wordt de inspectie soms door een klimteam uitgevoerd of zetten we een hoogwerker in. 

Bij  hele bijzondere objecten is een bouwkundige inspectie soms het beste uit te voeren door te abseilen. We voeren dan controles en klein onderhoud uit terwijl we aan een touw aan het pand hangen. Voorbeelden hiervan zijn het (voorlopig) vastzetten van loszittende stenen en voegen en het repareren van leien.

Inspectierapport reguliere bouwkundige inspectie

In het rapport van de bouwkundige keuring van uw monumentaal pand beschrijven we de technische staat van het pand. Hierin vindt u informatie over de gebreken die we gevonden hebben. Daarnaast worden ook de oorzaken en eventuele gevolgen beschreven. In het inspectierapport leest u ook welke maatregelen nodig zijn voor het onderhoud van het monument. 

Bouwkundige inspectie voor SIM-aanvraag

Bij een SIM-aanvraag (de aanvraag van een instandhoudingssubsidie) moet u altijd een recent inspectierapport van uw monument meesturen. De bouwkundige inspectie mag hierbij niet langer dan twee jaar geleden zijn. In het geval van een archeologisch rijksmonument mag het inspectierapport niet meer dan vijf jaar oud zijn. 

Extra inspectie van uw monument

Maakt u zich tussen de reguliere inspecties zorgen om uw pand, of wilt u een extra controle op een bepaald onderdeel? Dan plannen we graag een extra inspectie in. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Vraag hier meteen een offerte aan. 

Anderen lazen ook: