Erfgoedwet

Erfgoedwet

Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Deze wet verplicht u om uw monument in goede staat te houden. De nieuwe wet heeft alle wetgeving rond erfgoed bij elkaar gebracht. De regelgeving rond monumenten gaat voor een deel over naar de nieuwe omgevingswet. Deze wet gaat rond 2018 in werking treden. Als u een rijksmonument heeft, wordt de omgevingswet voor u belangrijk.

De belangrijkste wijziging in 2016 is de instandhoudingsplicht. Tot nu toe mocht u volgens de wet een monument niet beschadigen of vernielen. Passieve vernieling door niets te doen was ook verboden maar stond niet letterlijk in de wet. Dat is nu veranderd. De wet stelt: “Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.”

De instandhoudingsplicht betekent dat u als eigenaar:

Meer weten: cultureelerfgoed.nl

Publicatie: Rijksmonumenten en de erfgoedwet

Hulp bij instandhouding

Monumentenwacht Utrecht begrijpt heel goed dat de zorg voor monumenten een uitdaging is die veel expertise vergt. Wij hebben ervaring met het in stand houden van monumenten. Als u lid wordt, dan kunt bij ons terecht met al uw vragen en helpen wij u om het noodzakelijke te doen.

Kennisbank

Gids Monumentaal wonen verduurzaming Energiebesparende maatregelen Schilderwerk Erfgoedwet bouwkundige termen