Veiligheidsvoorschriften: Dakhaken zonder oog

Veiligheidsvoorschriften: Dakhaken zonder oog

Al geruime tijd maakt Monumentenwacht Utrecht gebruik van verschillende soorten dakhaken die op (hoge) daken en torens zijn bevestigd voor de zekering tijdens de uitvoering van ons werk.

Naar aanleiding van een inspectie-werkbezoek door een externe partij is onderzocht wat de formele status is van haken die niet zijn voorzien van een apart gesloten oog. Daaruit bleek, dat deze haken niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom hebben we moeten besluiten dat we met onmiddellijke ingang niet langer van deze haken gebruik kunnen maken. We kunnen de daken waar zich deze haken bevinden nog wel inspecteren met een drone of met een hoogwerker, maar onze Wachters zullen zelf het dak niet meer op gaan. Op de foto’s staan voorbeelden van haken met gesloten oog die wel zijn toegestaan. Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan, zijn wij altijd bereid om die te beantwoorden.