Informatieavond subsidie instandhouding monumenten

Informatieavond subsidie instandhouding monumenten

Als eigenaar van een monumentaal pand weet u als geen ander dat het onderhoud van groot belang is. Toch kan dit erg kostbaar zijn. Vanuit de overheid bestaat er de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) die financiële ondersteuning biedt voor het reguliere onderhoud van Rijksmonumenten zonder woonfunctie. Denk hierbij aan kerken, buitenplaatsen, fabrieken of molens, maar ook groene en archeologische
monumenten.
Bovendien kunnen nu ook kerkelijke dienstwoningen in aanmerking komen voor subsidie.

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie. Hoeveel subsidie u kunt ontvangen
varieert tussen de 40% en de 60% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de huidige functie van uw monument. Het onderhoudsplan loopt over een periode van zes jaar, waarna u de ontvangen subsidie dient te verantwoorden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook als u in het verleden
gebruik heeft gemaakt van deze regeling, maar deze inmiddels is verlopen, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.

Monumentenwacht Utrecht kan u ondersteuning bieden bij het aanvragen van de SIM-regeling. Wij nodigen u graag uit om op een van onze informatieavonden langs te komen. Hier kunnen wij u verder informeren over wat deze regeling voor u kan betekenen en verdere vragen over de subsidie beantwoorden. Er zijn twee momenten waarop wij deze avond organiseren, 29 september in Utrecht en 11 oktober in Amersfoort.

U kunt zich aanmelden via [email protected] of 085 485 41 50.