Nieuwe Directeur

Nieuwe Directeur

Zoals eerder aangekondigd was Monumentenwacht Utrecht op zoek naar een nieuwe directeur. De nadruk ligt op was want wij hebben de juiste persoon gevonden, namelijk Tanja Visser. Tanja kent Monumentenwacht door haar werk bij Nyenrode. Over haar passie voor het werkveld zegt ze: “In mijn tijd bij Nyenrode ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor de financiering van zeker 13 restauraties. Ik heb dus vaak aan de andere kant van de tafel gezeten. Waar ik van geniet, is dat oude gebouwen een verhaal vertellen, waardoor de geschiedenis tot leven komt.”

De komst van Tanja betekent het vertrek van Klaartje Snieders. We sluiten bestuurlijk een lange interim-periode af. Sinds het vertrek van Wichert van Dijk is er veel veranderd. Veranderingen die nodig waren om te zorgen dat Monumentenwacht haar belangrijke werk kon blijven doen. Het is goed met een ‘eigen directeur-bestuurder’ verder te bouwen. Tanja zegt daarover: “Mijn ambitie is dat we samen Monumentenwacht verder door-ontwikkelen, zodat we ook in 2025 een sterke organisatie hebben staan die van betekenis is en een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding van de monumenten in de provincie Utrecht”.