Inspectie met een drone

Inspectie met een drone

Wij gaan met onze tijd mee! Daarom hebben wij geïnvesteerd in het opleiden van twee wachters als drone piloot.

Bij het uitvoeren van inspecties wil je alles goed kunnen beoordelen zoveel laag bij de grond als in de hoogte. Om dit laatste te bewerkstelligen klimmen wij op de daken en indien dit niet kan huren wij een hoogwerker. Materiaal inhuren is een relatief dure oplossing. De drone biedt hier uitkomst. Met een drone kunnen wij bijvoorbeeld een schoorsteen van dichtbij bekijken zonder de veiligheid in het geding te laten komen. Wij maken foto’s met de drone om ze vervolgens achter de computer te bekijken en een oordeel te vormen.

Privacy is vooral in de dichtbebouwde omgeving een issue. Daarom bellen wij altijd bij de buren aan om aan te geven dat wij met een drone gaan vliegen. Wij vliegen in dit soort gebieden met een bepaald type drone waardoor mensen onherkenbaar in beeld komen. Voor gebieden waar weinig tot geen mensen wonen hebben wij een andere drone, die daar speciaal geschikt voor is.