Ontzorgingsprogramma verduurzaming

Ontzorgingsprogramma verduurzaming

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is per 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Het doel van het programma is het stimuleren en begeleiden van eigenaren van rijksmonumenten bij het verduurzamen van hun monumentale panden en daarmee bijdragen aan het doel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten (CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040). De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

Samen met alle andere Monumentenwachten uit de andere provincies en een aantal adviesbureaus nemen wij ook deel aan dit programma. Dit om met elkaar tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar de adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Dit is mooie vervolg stap op de duurzaamheidsscan die wij al aanboden.

Hoe werkt het?
Eigenaren van een rijksmonument starten op de website Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vervolgens op Monumenten.nl aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus, waaronder Monumentenwacht Utrecht. De geselecteerde adviesbureaus gaan monumenteigenaren ondersteunen en stimuleren tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen.
Het programma bestaat uit twee stappen:

U kunt hier het programma vinden. Indien u vragen neem dan gerust contact op.