Veiligheidsvoorschriften: Dakhaken zonder oog

Veiligheidsvoorschriften: Dakhaken zonder oog

Al geruime tijd maakt Monumentenwacht Utrecht gebruik van verschillende soorten dakhaken die op (hoge) daken en torens zijn bevestigd voor de zekering tijdens de uitvoering van ons werk.

Naar aanleiding van een inspectie-werkbezoek door een externe partij is onderzocht wat de formele status is van haken die niet zijn voorzien van een apart gesloten oog. Daaruit bleek, dat deze haken niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom hebben we moeten besluiten dat we met onmiddellijke ingang niet langer van deze haken gebruik kunnen maken. We kunnen de daken waar zich deze haken bevinden nog wel inspecteren met een drone of met een hoogwerker, maar onze Wachters zullen zelf het dak niet meer op gaan. Op de foto’s staan voorbeelden van haken met gesloten oog die wel zijn toegestaan. Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan, zijn wij altijd bereid om die te beantwoorden.

Woonhuissubsidie? Hoe nu verder

Woonhuissubsidie? Hoe nu verder

Tussen 1 maart en 30 april kon u weer de woonhuissubsidie aanvragen. Althans, indien u woonachtig bent in een Rijksmonument. Het is nog wachten op de beoordeling van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE) of u de subsidie ontvangt. Wij delen graag met u wat u de komende tijd kan verwachten op dit gebied. En op het moment dat u de subsidie ontvangt, wat de RCE dan van u verwacht. Lees hier verder.

Ontzorgingsprogramma verduurzaming

Ontzorgingsprogramma verduurzaming

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is per 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Het doel van het programma is het stimuleren en begeleiden van eigenaren van rijksmonumenten bij het verduurzamen van hun monumentale panden en daarmee bijdragen aan het doel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten (CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040). De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

Samen met alle andere Monumentenwachten uit de andere provincies en een aantal adviesbureaus nemen wij ook deel aan dit programma. Dit om met elkaar tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar de adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Dit is mooie vervolg stap op de duurzaamheidsscan die wij al aanboden.

Hoe werkt het?
Eigenaren van een rijksmonument starten op de website Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vervolgens op Monumenten.nl aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus, waaronder Monumentenwacht Utrecht. De geselecteerde adviesbureaus gaan monumenteigenaren ondersteunen en stimuleren tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen.
Het programma bestaat uit twee stappen:

U kunt hier het programma vinden. Indien u vragen neem dan gerust contact op.Monumentenwacht luidt 50-jarig jubileum spectaculair in!

Monumentenwacht luidt 50-jarig jubileum spectaculair in!


Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Monumentenwacht is gestart met inspecteren,
adviseren en herstellen van ons Nederlands erfgoed. Ter ere van dit jubileum
organiseert Monumentenwacht een spectaculaire persaftrap in alle 12 provinciën. Vorige week donderdag, 23 februari, om klokslag 10 uur ‘s ochtends, onthulden de
monumentenwachters indrukwekkende geveldoeken aan markante, monumentale
gebouwen. Dit gebeurde in sommige gevallen zelfs abseilend, vanaf grote hoogte. In Utrecht hebben wij de banner uitgerold bij het Academiegebouw aan het Domplein.

De Monumentenwacht staat na 50 jaar niet stil: er komen nieuwe monumenten, abonnees
en nieuwe inspectie-instrumenten bij. Denk aan het inzetten van drones,
warmtebeeldcamera’s en endoscopen. Bovendien inspecteert de Monumentenwacht sinds
een aantal jaar niet alleen historische gebouwen, maar ook ander cultureel erfgoed zoals
archeologische en groene monumenten. De basis blijft echter hetzelfde:
monumenteneigenaren ondersteunen bij de duurzame instandhouding van ons cultureel
erfgoed, ook voor toekomstige generaties.

“De monumentenwachter kijkt waar niemand komt”

Informatieavond subsidie instandhouding monumenten

Informatieavond subsidie instandhouding monumenten

Als eigenaar van een monumentaal pand weet u als geen ander dat het onderhoud van groot belang is. Toch kan dit erg kostbaar zijn. Vanuit de overheid bestaat er de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) die financiële ondersteuning biedt voor het reguliere onderhoud van Rijksmonumenten zonder woonfunctie. Denk hierbij aan kerken, buitenplaatsen, fabrieken of molens, maar ook groene en archeologische
monumenten.
Bovendien kunnen nu ook kerkelijke dienstwoningen in aanmerking komen voor subsidie.

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie. Hoeveel subsidie u kunt ontvangen
varieert tussen de 40% en de 60% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de huidige functie van uw monument. Het onderhoudsplan loopt over een periode van zes jaar, waarna u de ontvangen subsidie dient te verantwoorden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook als u in het verleden
gebruik heeft gemaakt van deze regeling, maar deze inmiddels is verlopen, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.

Monumentenwacht Utrecht kan u ondersteuning bieden bij het aanvragen van de SIM-regeling. Wij nodigen u graag uit om op een van onze informatieavonden langs te komen. Hier kunnen wij u verder informeren over wat deze regeling voor u kan betekenen en verdere vragen over de subsidie beantwoorden. Er zijn twee momenten waarop wij deze avond organiseren, 29 september in Utrecht en 11 oktober in Amersfoort.

U kunt zich aanmelden via [email protected] of 085 485 41 50.

Inspectie met een drone

Inspectie met een drone

Wij gaan met onze tijd mee! Daarom hebben wij geïnvesteerd in het opleiden van twee wachters als drone piloot.

Bij het uitvoeren van inspecties wil je alles goed kunnen beoordelen zoveel laag bij de grond als in de hoogte. Om dit laatste te bewerkstelligen klimmen wij op de daken en indien dit niet kan huren wij een hoogwerker. Materiaal inhuren is een relatief dure oplossing. De drone biedt hier uitkomst. Met een drone kunnen wij bijvoorbeeld een schoorsteen van dichtbij bekijken zonder de veiligheid in het geding te laten komen. Wij maken foto’s met de drone om ze vervolgens achter de computer te bekijken en een oordeel te vormen.

Privacy is vooral in de dichtbebouwde omgeving een issue. Daarom bellen wij altijd bij de buren aan om aan te geven dat wij met een drone gaan vliegen. Wij vliegen in dit soort gebieden met een bepaald type drone waardoor mensen onherkenbaar in beeld komen. Voor gebieden waar weinig tot geen mensen wonen hebben wij een andere drone, die daar speciaal geschikt voor is.

Open Monumentendag 2022

Open Monumentendag 2022

Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 10 september. In Utrecht zal deze dag vooral in het teken staan van de viering van 900 jaar stadsrechten. Het landelijk thema dit jaar is: duurzaamheid. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij het herstel van de stadssingel.

Duurzaam
Het landelijke thema voor 2022 is duurzaamheid. Monumentenzorg is op zich al duurzaam, want monumenten gaan soms honderden jaren mee, worden vaak hergebruikt en blijven zo behouden voor volgende generaties. Tegelijk kan het een uitdaging zijn om een monumentaal pand op een duurzame manier te beheren of te restaureren, zonder afbreuk te doen aan de monumentale waarde. Wij houden ons hier ook actief mee bezig en informeren u graag over de mogelijkheden.

Monumentenwacht Utrecht
Uiteraard zijn wij zelf ook van de partij op deze dag. Wij staan op de Open Monumentendagmarkt. Deze markt kunt u vinden in de Pandhof van de Dom. Het is van 10.00 – 17.00uur. Wij ontvangen u graag!

Bij ons op het Fort
Bij ons op Fort Lunet II wordt uiteraard ook van alles georganiseerd. Dit begint al op vrijdag 9 september met een buitenbios. Op 10 september zal er een wandeling worden georganiseerd over alle forten (start op Fort Lunet I). Kijk voor het volledige programma hier.

Event Erfgoed & Ambacht

Event Erfgoed & Ambacht

Op donderdag 8 september vindt in Soesterberg het Erfgoed & Ambacht Event plaats. Op een unieke locatie, voormalige vliegtuigshelter 611, komen erfgoedliefhebbers in contact met tientallen specialisten op het gebied van restauratie, interieur en duurzaamheid.

Erfgoed & Ambacht is een landelijk platform dat de monumenteigenaar en de erfgoedspecialist met elkaar verbindt door middel van een jaarlijks event, lezingen en nieuwsbrieven. Jaarlijks strijkt het event op een bijzondere historische locatie neer.

Historische locatie
Wat als de Russen aanvallen? Die vraag zagen Amerikaanse militairen op vliegbasis Soesterberg liever niet beantwoord. Daarom bouwden ze er in de zestiger jaren zeventien stevige vliegtuigshelters. Die moesten hun F15’s beschermen tegen het vijandige vuur. Inmiddels zijn de militairen met hun materieel vertrokken en is Park Vliegbasis Soesterberg inmiddels een beschermd natuurgebied. De enorme hangars, als stille getuigen van de Koude Oorlog, staan er nog. Eén daarvan is vliegtuigshelter 611 die op 8 september dienst doet als locatie voor het Erfgoed & Ambacht Event.

Neusje van de zalm
Het event is het neusje van de zalm als het gaat om erfgoedspecialisten. Vrijwel alle disciplines zijn aanwezig: van monumentenglas tot lijnolieverf en van duurzaamheidsadvies tot verzekeren. Daarnaast heeft het event een uitgebreid kennis- en inspiratieprogramma met lezingen en masterclasses.

Informatie

Het Erfgoed & Ambacht Event vindt plaats op donderdag 8 september tussen 11.00 uur en 19.00 uur. De tijdstippen van de lezingen en masterclasses vindt u op www.erfgoedenambacht.nl

De entree, aan de kassa, bedraagt € 19,95. U kunt ook voor € 39,95, alleen in de voorverkoop, een passe-partout kopen. Naast de entree geniet u dan de gehele dag van gratis thee en/of koffie en krijgt u een heerlijke lunch aangeboden.

Aanmelden kan alleen vooraf via www.erfgoedenambacht.nl


Ledenaanbieding

Als lid van Monumentenwacht Utrecht ontvangt u een aantrekkelijke korting op de toegangsprijs. U betaalt dan slechts € 12,95 per persoon. Voor een passe-partout betaalt u € 29,95. Deze kortingen gelden alleen in de voorverkoop via www.erfgoedenambacht.nl. De kortingscode hiervoor is: HH2020

Vacature bouwkundig adviseur duurzaamheid

Kun jij de eigenaren van grachtenpanden van jouw adviezen voorzien en bijdrage leveren aan een duurzame toekomst? Dan hebben wij de baan voor bouwkundig adviseur duurzaamheid! Bekijk hier onze vacature.

CO2 prestatieladder Monumentenwacht Utrecht

CO2 prestatieladder Monumentenwacht Utrecht

Enige tijd geleden heeft Monumentenwacht Utrecht zich gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Dit bewijst dat het haalbaar is voor een kleine organisaties. De directeur-bestuurder, Tanja Visser, werd hierover geïnterviewd door SKAO. Zij zegt hier onder andere ” Als je duurzaamheidsadvies aanbiedt aan monumenteneigenaren dan kun je de vraag ook terugverwachten.” Lees hier meer over hoe het certificeringstraject tot stand is gekomen.