Nieuwe Directeur

Nieuwe Directeur

Zoals eerder aangekondigd was Monumentenwacht Utrecht op zoek naar een nieuwe directeur. De nadruk ligt op was want wij hebben de juiste persoon gevonden, namelijk Tanja Visser. Tanja kent Monumentenwacht door haar werk bij Nyenrode. Over haar passie voor het werkveld zegt ze: “In mijn tijd bij Nyenrode ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor de financiering van zeker 13 restauraties. Ik heb dus vaak aan de andere kant van de tafel gezeten. Waar ik van geniet, is dat oude gebouwen een verhaal vertellen, waardoor de geschiedenis tot leven komt.”

De komst van Tanja betekent het vertrek van Klaartje Snieders. We sluiten bestuurlijk een lange interim-periode af. Sinds het vertrek van Wichert van Dijk is er veel veranderd. Veranderingen die nodig waren om te zorgen dat Monumentenwacht haar belangrijke werk kon blijven doen. Het is goed met een ‘eigen directeur-bestuurder’ verder te bouwen. Tanja zegt daarover: “Mijn ambitie is dat we samen Monumentenwacht verder door-ontwikkelen, zodat we ook in 2025 een sterke organisatie hebben staan die van betekenis is en een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding van de monumenten in de provincie Utrecht”.

Onze inspecties reiken tot grote hoogte

Onze inspecties reiken tot grote hoogte

Om onze inspecties zo volledig mogelijk uit te voeren moet wij ook de staat van het dak beoordelen. In de meeste gevallen klimmen wij hier zelf op met de nodige voorzorgsmaatregelen. Maar het kan ook zijn dat een dak lastig te bereiken is of in zo’n slechte staat verkeerd dat het niet verantwoord is om erop te gaan. Een drone biedt in dit soort gevallen een uitkomst maar is ook meteen een dure oplossing. Wij hebben nu een andere oplossing namelijk een telescoop stok waarop wij een camera bevestigen. Hiermee maken wij video opnames waardoor we ook een goed beeld kunnen krijgen van eventuele gebreken op lastig fysiek te bereiken plekken.

Wist u dat –

Wist u dat –

wij deze maand in het magazine Monumentaal staan? Dit is een veelzijdig blad over cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen. Het betreffende artikel gaat over interieur inspecties. Als voorbeeld hebben wij hiervoor de interieur inspectie gebruikt die wij hebben uitgevoerd bij Nijenrode.

Samen met de gedeputeerde van Provincie Utrecht bij De Knekelput in Utrecht

Samen met de gedeputeerde van Provincie Utrecht bij De Knekelput in Utrecht

De heer Van Muilekom, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, met erfgoed in zijn portefeuille, is bij ons op bezoek geweest. Onze wachters Gertjan Zijp en Gert van den Berg hebben uitleg gegeven over de werkzaamheden die Monumentenwacht Utrecht uitvoert bij begraafplaats Soestbergen in Utrecht, waar de zogenaamde ‘Knekelput’ onderdeel van is