Actueel beeld van aantal rijksmonumenten

Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten, om precies te zijn 61.809, waarvan de meeste in Noord-Holland (14.014) en Zuid-Holland (8.987). Deze informatie blijkt uit de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst van Cultureel Ergoed (RCE).

Ongeveer de helft (31.527) van alle gebouwde rijksmonumenten behoort tot de categorie ‘woningen en woningbouwcomplexen’, gevolgd door de categorie ‘boerderijen, molens en bedrijven’ (9.926) en die van ‘kastelen, landhuizen en parken’ (5.580). 

Erfgoedmonitor 
De Erfgoedmonitor brengt de onderhouds- en restauratiebehoefte in kaart van de rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Daarnaast geeft de monitor ook inzicht in andere gegevens, zoals de oppervlakte, de leegstand, het huidige gebruik, de eventuele herbestemming en een globale kostenindicatie van het herstel van de geconstateerde gebreken. De uitkomsten van de monitor worden onder andere gebruikt om projecten te selecteren die in aanmerking komen voor subsidie uit het fonds Erfgoedparels.

De Provincie Utrecht is als eerste in 2013 gestart met het continu en systematisch monitoren van de staat van de rijksmonumenten binnen onze provinciegrenzen. Monumentenwacht Utrecht draagt hierin haar steentje bij. Wij zetten onze expertise in om een zo goed, volledig en objectief mogelijk beeld te krijgen. En onze uitkomsten worden verwerkt in De provincie Utrecht telt ruim 5.800 rijksmonumenten. Deze gegevens worden maandelijks geactualiseerd.  Bekijk hier de actuele informatie voor de Provincie Utrecht.