Medewerkers van Monumentenwacht Utrecht

Klaartje Snieders

Werkt sinds 2019 als interim directeur voor Monumentenwacht Utrecht. Zij heeft niet alleen ruime ervaring in de vastgoedsector, maar heeft ook grote affiniteit met gebouwd erfgoed. Niet in de laatste plaats door haar ervaringen in 2016 en 2017 bij Bergkwartier NV, Maatschappij tot Stadsherstel te Deventer. 

Ervaren (interim) algemeen en/of financieel directeur/bestuurder. Financieel inhoudelijk zeer ervaren. Communicatief vaardig, analytisch sterk, en gedreven om het beste uit een organisatie te halen. 

Joop Jansen

Joop heeft jarenlange ervaring bij de monumentenwacht en als restauratieadviseur. In zijn laatste functie bij Delfgou Architectuur en Monumentenadvies heeft hij de restauratie van de Cuneratoren te Rhenen begeleid.

Sinds 2018 is Joop weer werkzaam voor Monumentenwacht Utrecht. Hij is teamleider en aanspreekpunt voor de wachters. 

Renée van Evert

Ik werk sinds 2016 bij Monumentenwacht Utrecht. Ik ben verantwoordelijk voor Marketing & Communicatie, waaronder de website. Alle klantcontacten (telefoon, mail) komen bij mij binnen. Inkoop valt onder mijn verantwoordelijkheid. Office Management is een kleine taak, die ook bij mij ligt.

Jane Girbes​

Ik werk sinds 2008 bij Monumentenwacht Utrecht. Het is mijn taak om de inspectierapporten die de wachters over uw monument opstellen zo snel mogelijk naar u toe te sturen. Ik maak ook de facturen. Ik vind het werk bij de wacht heel dynamisch en veelzijdig. Vooral het enthousiasme van de wachters vind ik elke dag weer inspirerend.

DE WACHTERS

Jeroen Agterberg

Na de land- en tuinbouwschool ben ik voor een loodgieter gaan werken. Daar heb ik zo’n 10 jaar gewerkt, maar toen het werk neerkwam op honderden meters riolering aanleggen, was ik er snel op uitgekeken.
In 1999 ben ik overgestapt naar Monumentenwacht Utrecht. Ik inspecteer vooral in Amersfoort en het oosten van de provincie Utrecht. Ik ben lid van het klimteam en heb de drie mooiste torens van de provincie Utrecht mogen beklimmen: de Dom, de Cunera en de Onze Lieve Vrouwentoren. Ik vind de afwisseling eigenlijk het leukst. Een mausoleum of een ijskelder inspecteren vind ik ook heel interessant. 

Gert van den Berg

Ik werk al sinds 1982 bij Monumentenwacht Utrecht. Dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben opgeleid tot timmerman. In de loop der jaren heb ik heel veel cursussen gevolgd.

Ik vind het leuk om naast mijn werk ook mee te denken. Zo zat ik bijvoorbeeld in een commissie van de overkoepelende Monumentenwacht Nederland om kennis en ervaring uit te wisselen met andere wachten.

Mijn hart gaat uit naar Slot Zuylen. Hier kom ik al sinds 1982 en deze buitenplaats heeft een speciaal plekje in mijn hart.

Roel den Daas

Voordat ik bij Monumentenwacht Utrecht kwam werken, was ik werkzaam als all-round timmerman bij verschillende aannemers in de regio. Ik ben een door de wol geverfde wachter. Vanaf 1995 ben ik werkzaam bij Monumentenwacht Utrecht. 

Tijdens mijn werk heb ik een opleiding als restauratiemedewerker gevolgd aan het Koning Willem I College in Den Bosch en heb me daarmee verder gespecialiseerd in speciale projecten, zoals het inspecteren van begraafplaatsen. Ook heb ik ervaring in de begeleiding van onderhoud. Sinds 2010 ben ik veel betrokken bij bijzondere projecten, zoals bij het monitoren van monumenten, het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en het uitvoeren van conditiemetingen van monumenten volgens de NEN-2767 methodiek en bouwadvisering.

Vera Berkeveld

Mijn nieuwsgierigheid om meer te weten te komen over materialen, de geschiedenis en hoe een monument te onderhouden, heeft mij doen besluiten te solliciteren bij Monumentenwacht Utrecht. Sinds 2017 ben ik in dienst.

Ik ben opgeleid tot restauratieschilder en heb daarna een studie aan de Pedagogische Technische Hogeschool afgerond. Mijn specialisme ligt voornamelijk in de afwerktechnieken en binnen Monumentenwacht Utrecht ben ik de specialist op het gebied van interieurs. 

Binnen Monumentenwacht Utrecht ben ik verantwoordelijk voor de grote projecten, zoals gemeentes en overheden en ben ik stagecoördinator. Daarnaast doe ik inspecties van het exterieur en het interieur. 

Henri van Hoeijen

Ik kom oorspronkelijk uit de metaalsector en ben binnen Monumentenwacht Utrecht de specialist zink- en loodwerk. Ik was onder meer installatiemonteur en loodgieter. Maar al sinds 1998 zit ik helemaal op mijn plek. Ik volgde hiervoor nog een aanvullende opleiding restauratiemedewerker. Ik werk hoofdzakelijk in de stad Utrecht. Mijn lievelingsobjecten zijn de Buurkerk, de Domkerk en het Stadhuis.

Michel Klaassen

Ik ben aan de LTS opgeleid als metselaar en all-round tegelzetter. Daar heb ik zo’n 8 jaar in gewerkt. Sinds 2002 werk ik met veel plezier bij Monumentenwacht Utrecht. Ik vind vooral de afwisseling heel leuk. Geen pand is hetzelfde. Ik voel me het beste thuis ‘op het dak’. Gewoon inspecteren en rapporteren, dat is het leukst. Dat doe ik in de zuidelijke gemeenten, zoals Vianen, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede.

Marc van Noppen

Ik kwam in 2009 via een open sollicitatie bij Monumentenwacht Utrecht te werken. Dat bleek helemaal in de roos geschoten! Ik heb ongelooflijk veel geleerd in de afgelopen jaren, vooral ook van alle collega’s. Ik doe nu waar ik het meest van geniet: het inspecteren van monumentale gebouwen. Het is voor mij elke dag Open Monumentendag. Ik kom op de mooiste plekken, bij de prachtigste gebouwen. En deze gebouwen mag ik van onder tot boven bekijken en mijn bijdrage leveren aan het behoud van ons culturele erfgoed. Onze objecten en ons gebied zijn zeer divers. We hebben objecten in de binnenstad van Utrecht, schitterende panden in de Vechtstreek en veel kerken in de polders in het westelijke deel van de provincie.
Behalve mijn inspectiewerk ben ik nauw betrokken bij de technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een inspectie-app. Hierdoor hoeven we minder tijd te besteden aan de administratie en kunnen we onze handen op het dak houden!

Patrick Pater

Ik ben opgeleid als restauratiemedewerker in Den Bosch. Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd bij verschillende opleidingsinstanties. Mijn eerste ervaring deed ik op met het restaureren van oude gevels, met name aanbrengen van snij- en knipvoegen in de regio Amsterdam. Historisch metsel- en voegwerk en de problemen daarvan: dat is mijn specialisme. Daarna kwam ik bij de gemeente Zaltbommel terecht op de afdeling monumentenzorg waar ik vergunning- en subsidieaanvragen deed en controle uitvoerde op de werkzaamheden bij monumenten. In 2009 kwam ik bij Monumentenwacht Utrecht te werken. Daar voer ik nu vooral inspecties uit, maar ik doe ook bijzondere projecten, zoals quickscans voor gemeenten.
Ik heb vooral een voorliefde voor monumenten die nog zoveel mogelijk in originele staat zijn gebleven, zoals de grachtenpanden in de binnenstad van Utrecht en Amsterdam.

Stef van Renswou

Ik heb geleerd voor timmerman en 17 jaar lang als timmerman bij een grote restauratieaannemer gewerkt. Ik ben via via bij Monumentenwacht Utrecht gekomen. Hier ben je nooit uitgeleerd, dus ik heb veel interne cursussen gedaan. Het klimwerk vind ik erg leuk, zoals bijvoorbeeld bij een van mijn lievelingsplekken slot Zuylen. Daar hang je tijdens het werk boven het water van de slotgracht. Ook de opname van het schilderwerk in de 7 steegjes van Utrecht was voor mij een bijzonder project.

Eloy Schouten

Ik werk sinds 2004 bij de Monumentenwacht Utrecht. Ik heb cultuurgeschiedenis gestudeerd en meerdere timmeropleidingen gevolgd. Ik was werkzaam als leerling scheepsbouwer en begeleider van doelgroep jongeren bij het Utrechts Statenjacht. Kortom, ik ben heel veelzijdig en leergierig. In de eerste jaren bij de wacht heb ik in de avonduren de HBO+ opleiding restauratie en bouwhistorie gevolgd. Mijn focus in het werk ligt bij de kerntaak, namelijk het inspecteren en rapporteren, maar ik vind bijzondere projecten, zoals de landgoedmonitor die we ontwikkeld hebben, ook heel interessant.

Rob Sturkenboom

Tijdens mijn opleiding MTS beheer ben ik in contact gekomen met Monumentenwacht Utrecht. Bij een woningbouwvereniging liep ik een korte stage en daar hadden ze het boekje Monumenten onderhouden liggen. Na het lezen van dit boekje kwam ik op het idee om mijn eindstage bij Monumentenwacht Utrecht te doen. Tijdens het halfjaar dat deze stage duurde heb ik de basiskennis inspecteren en rapporteren opgedaan.
Na het afronden van mijn opleiding ben ik begonnen als bouwkundig inspecteur. Na dit werk een aantal jaar te hebben gedaan, had ik behoefte aan wat meer diepgang en dacht ik terug aan mijn stagetijd bij Monumentenwacht Utrecht. Gelukkig kon ik daar meteen aan de slag.
Ik werk vooral in de binnenstad van Utrecht en een aantal dorpen op en aan de Utrechtse heuvelrug, zoals Driebergen, Maarn en Doorn. Niet alleen de diversiteit in objecten, woonhuizen, kerken, buitenplaatsen, vind ik leuk, ook het contact met de verschillende klanten. Over het algemeen zijn onze klanten enthousiast over hun monument en het geeft mij voldoening hen bij te staan met raad en daad. Het schrijven van een compleet en duidelijk inspectierapport vind ik elke keer weer een uitdaging, maar ook het direct oplossen van een probleem, zoals een lekkage, geeft altijd een goed gevoel.

Gertjan Zijp

Ik heb na mijn bouwtechnische opleiding aan de TU Delft een paar jaar gewerkt bij een aannemer, op een architectenbureau en bij een woningcoöperatie. Sinds 2009 ben ik adviseur bij Monumentenwacht Utrecht. Ik adviseer eigenaren en de overheid bij vraagstukken rond meerjarenplannen en voer kwaliteitscontroles bij de uitvoering uit. Ik ben ook betrokken bij bijzondere projecten, zoals de monitoring van groen erfgoed en archeologie. De monitoring van dit type erfgoed hebben we in samenwerking met de provincie Utrecht ontwikkeld. Ik vind het een enorme aanwinst want nu kunnen we een totaaladvies geven voor al het erfgoed, niet alleen het zogenaamde rode erfgoed, de gebouwen, maar ook het groen en de archeologie. Die integrale benadering komt de erfgoedzorg enorm ten goede. 

Raad van toezicht

Erik Nieuwenburg (voorzitter)

Erik heeft ruime ervaring in zowel de profit als de not-for-profit sector. Zijn speerpunten zijn het managen van veranderingsprocessen, e-marketing en het bouwen aan markt- en klantgerichte bedrijfsvoering. Hij studeerde bedrijfskunde, technische computerkunde, economische bedrijfstechniek en marketing. Zijn ervaring in de vastgoedbranche deed hij op bij Vereniging Eigen Huis en Bouwfonds.

Monique Govers

Monique is directeur-bestuurder van woningcorporatie OmniaWonen. Ze heeft een lange staat van dienst in de volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling. Zowel in de profit als in de non-profit sector. De laatste 15 jaar heeft zij zich steeds meer gespecialiseerd in de ontwikkeling van mensen en organisaties. Zij is continue op zoek naar het grootste maatschappelijke rendement tegen de laagste kosten. Daarbij denkt ze graag meervoudig en over de grenzen van individuen en organisaties heen.

Cecile Wijdeveld

Cecile richt zich het liefste op de ontwikkeling van organisaties en de mensen daarbinnen. Na haar studie bouwkunde heeft ze een aantal jaren gewerkt als projectleider in grote bouwprojecten. Het team en de mensen fascineerde haar het meeste en dat is dan ook de focus in haar werk. Na een aantal opleidingen tot veranderkundige, coach en mediator werkt ze inmiddels geruime tijd als (interim)manager, adviseur, coach in verschillende sectoren.

Johan van Beem

Johan heeft een warme belangstelling voor de culturele sector en dat komt tot uiting in zijn werkervaring en nevenfuncties. Sinds zijn aanstelling als adjunct-directeur bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is zijn belangstelling voor het culturele erfgoed en in het bijzonder voor de monumenten sterk gegroeid. Hij heeft veel ervaring met toezicht houden, governance en management opgedaan in diverse organisaties, zoals het Nederlands Dans THeater en de Universiteit Utrecht.

Bart Koenders

Bart heeft een sterke voorkeur voor Public Value Management en heeft daarin zowel vanuit de profit-kant als not-for-profit ervaring opgebouwd. Na een paar jaar als externe consultant heeft hij sinds 2013 in belangrijke mate meegewerkt aan de strategische ontwikkeling van de nieuwe stichting Maatvast, die professioneel en op maatschappelijke wijze tal van jongerencentra, dorps- en buurthuizen beheert en exploiteert. Bart heeft een achtergrond in sportmanagement en public management. Hij is thans financieel directeur bij Maatvast.