Wie zijn onze klanten

Monumentenwacht Utrecht is er voor alle eigenaren van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Het klantenbestand is heel divers.

  • Particuliere eigenaren van (woonhuis)monumenten vormen de meerderheid.
  • Woningbouwverenigingen en VvE’s vormen een tweede belangrijke klantengroep.
  • Kerkbesturen zijn traditioneel onze meest trouwe klanten; sommige zijn al meer dan 40 jaar lid.
  • Daarnaast is de overheid een zeer belangrijke opdrachtgever. Zowel het Rijk als de provincie als een groot aantal gemeenten verstrekken ons opdrachten.