wat doen we verder

Al vele jaren ontplooit Monumentenwacht Utrecht, naast het inspectie- en advieswerk, educatieve activiteiten. Als erkend leerbedrijf begeleiden we stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen. Daarnaast geven we presentaties aan het basisonderwijs onder de naam 'Wachters in de klas'.

Zo maken we op uiteenlopende manieren jongeren bewust van het belang van goed onderhoud en dragen we bij aan het opleiden van vakmensen. 

Erkend leerbedrijf

 

 

We dragen onze missie ook op andere manieren uit, zoals tijdens de Restauratiebeurs en Open Monumentendag.