Restauratiekwaliteit

Rijk en gemeenten verbinden aan hun vergunningverlening en subsidieverstrekking richtlijnen voor de kwaliteit van de uitvoering. De richtlijnen van het Rijk zijn ontwikkeld en worden beheerd door de de Stichting Erkend Restaratiekwaliteit Monumentenzorg, ook wel genoemd Stichting ERM.

Een groot aantal restauratiebedrijven – waaronder architecten, schildersbedrijven, steenhouwers, voegers en timmerbedrijven – werkt samen aan de totstandkoming van uniforme kwaliteitsrichtlijnen voor vakmanschap bij restauraties aan monumenten. Deze richtlijnen worden samen met opdrachtgevers en overheden opgesteld en uiteindelijk goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen van de stichting ERM. De stichting ontwikkelt de kwaliteitsrichtlijnen, beheert deze en ziet toe op de onderlinge samenhang, de inhoud en de uitvoering door certificerende instellingen.

 

Direct naar de technische uitvoeringsrichtlijnen