Inspecties

Monumentenwacht Utrecht inspecteert en voert zo nodig noodherstel uit. Vervolgens worden de bevindingen in een rapport vastgelegd met onderhoudsadviezen.

Daarna volgt een aantal stappen in de instandhoudingscyclus waar wij minder bij betrokken zijn vanuit de kerntaken. Toch kunnen we een rol spelen: bijvoorbeeld bij de controle van de offertes, werkbegeleiding en kwaliteitscontrole bij oplevering. Ook kunnen we (SIM)subsidie aanvragen. Belangrijk hierbij is dat het werk bijdraagt aan onze doelstelling: verval voorkomen en goed onderhoud waarborgen.

 

 

Instandhoudingscyclus en de rol van Monumentenwacht


Restaureren betekent altijd verlies van materiaal en daarmee historische waarde. Bovendien kost restaureren altijd exponentieel meer geld dan een goede instandhouding. De huidige becijfering of kapstok voor het berekenen van de kosten die gemoeid zijn bij een goede instandhouding is 0,5-1% van de herbouwwaarde van een pand. Dit bedrag is jaarlijks nodig voor het onderhoud. Als met behulp van goede instandhoudingsadviezen regelmatig onderhoud wordt gepleegd, kost het onderhoud het minste geld en is het behoud van het monument het best gewaarborgd.

Daarom zet Monumentenwacht Utrecht met name in op het stimuleren van het plegen van onderhoud en het controleren van de kwaliteit ervan.

 

 

Voor al het erfgoed
Traditioneel ligt onze kerntaak bij de inspectie van het in- en exterieur van gebouwen. Maar het begrip ‘erfgoed’ is veel breder. Tot het erfgoed behoren ook archeologie en groen erfgoed, zoals de parken van historische buitenplaatsen en begraafplaatsen. Wij inspecteren al het erfgoed. Voor specialistisch erfgoed worden de speciaal opgeleide wachters ingezet.