Informatiebladen

De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) heeft tientallen informatiebladen over het technisch onderhoud van monumenten opgesteld.

Ze zijn te vinden onder www.cultureelerfgoed.nl/publicaties.

 

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft richtlijnen gepubliceerd voor de uitvoering van onderhoud en herstelwerk aan monumenten.