De stichting en ons doel

Missie

De missie van Monumentenwacht Utrecht is om monumenten voor de toekomst te behouden.

 

 

Doel

Wij helpen de leden (eigenaren van monumenten) door regelmatig een inspectie uit te voeren. Dan kunnen we een gebrek tijdig opsporen. Acute mankementen, die tot vervolgschade kunnen leiden, worden (indien mogelijk) tijdens de inspectie direct opgelost. Met het rapport krijgt de eigenaar inzicht van de actuele problemen van een pand. Ook de te verwachten knelpunten worden op een rij gezet. 

 

Download hier de statuten 

Download hier de jaarrekening 2015

Download hier de jaarrekening 2016

Download hier de jaarrekening 2017

Download hier de jaarrekening 2018

Download hier de jaarrekening 2019

 

Kerntaken 

  • Bouwkundig inspecteren van cultuurhistorisch waardevolle objecten.
  • Opstellen van een rapport over de bouwkundige staat van objecten.
  • Uitbrengen van advies over het benodigde onderhoud op korte, middel en lange termijn.
  • Verrichten van kleine, noodzakelijke reparaties (wind- en waterdicht achterlaten).
  • Werkzaamheden die nodig zijn voor een goede en veilige uitvoering van ons werk, zoals een veiligheidsplan.

 

 

Geen winstoogmerk

Monumentenwacht Utrecht is een stichting zonder winstoogmerk. Dankzij structurele subsidie van de provincie Utrecht kunnen wij lage uurtarieven hanteren.
De stichting is voor haar kerntaken vrijgesteld van btw en is een culturele ANBI.

 

 

 

Geschiedenis
Monumentenwacht Utrecht is in 1974 opgericht. De aanleiding was het toenemende besef dat de aandacht van monumentenbehoud niet op restaureren, maar op onderhouden moet liggen. Het doel was het voorkomen van verval door onderhoud te stimuleren. In de afgelopen 40 jaar is ook het Rijk steeds meer gaan beseffen dat de nadruk op instandhouding moet liggen en is het accent komen te liggen op instandhoudingssubsidies in plaats van het financieren van restauratie.
De provincie Utrecht ondersteunt Monumentenwacht Utrecht al sinds de oprichting. 
Het werkveld is langzaam aan verbreed. Er is meer aandacht gekomen voor groen erfgoed, archeologie en interieur. 

 

 

Waarom lid worden?
Als u lid bent van Monumentenwacht Utrecht geeft dit u de zekerheid dat u onafhankelijke en deskundige hulp bij de instandhouding van uw monument in huis haalt. Wij adviseren over sober en doelmatig onderhoud, dat goed voor uw monument is én voor uw portemonnee. Wij adviseren niets dat niet noodzakelijk is voor een goede instandhouding.

 

 

Waar staat Monumentenwacht Utrecht voor
Monumentenwacht Utrecht wil met twee voeten stevig in de maatschappij staan en wil meegaan met veranderingen, zonder onze traditionele waarden als betrouwbaarheid, degelijkheid, deskundigheid en onafhankelijkheid uit het oog te verliezen. 

 

 

Raad van toezicht
Sinds 1 januari 2017 heeft Monumentenwacht Utrecht een Raad van Toezicht. De leden vindt u onderaan de pagina 'Wie zijn wij'.

 

 

Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland

Monumentenwacht Utrecht is lid van de Vereniging van Provinciale Monumentenwachteb Nederland. Deze overkoepelende organisatie zet zich in voor het onderling samenwerken en het gezamelijk optrekken op gebied van opleiding en het delen van technische kennis.

  

 

Governance Code Cultuur
Monumentenwacht Utrecht hanteert de Governance Code Cultuur als leidraad voor haar organisatie. Deze code beschrijft 9 principes om tot een goed bestuur en toezicht te komen.